home_herbal_about1

Xem giỏ hàng “Bàn ăn xoay chất liệu gỗ mã B01” đã được thêm vào giỏ hàng.

Hiển thị 1–12 trong 22 kết quả

 • Bàn ăn gỗ B07

  8,200.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 60 Cm

  Rộng : 120 Cm

  Dài : 80 Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ dài B09

  8,000.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 60 Cm

  Rộng : 80Cm

  Dài : 140 Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ dài B17

  16,000.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 8 Ghế

  Tích hợp bếp : đã tích hợp 2 bếp thông minh

  Cao : 100 Cm

  Rộng : 70Cm

  Dài : 140Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ dài B19

  8,000.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Ghế

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80Cm

  Rộng : 70Cm

  Dài : 140Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ dài B21

  8,500.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80 Cm

  Rộng : 80 Cm

  Dài : 140 Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ dài ghế da B20

  28,000.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Ghế

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80Cm

  Rộng : 100 Cm

  Dài : 140Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ dài, ghế đệm B22

  8,500.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Ghế

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80 Cm

  Rộng : 70 Cm

  Dài : 140 Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ tròn B16

  Loại bàn :  Bàn tròn

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Ghế

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 100 Cm

  Rộng : 120Cm

  Dài : 120Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ vuông B06

  14,000.000

  Loại bàn :  Bàn vuông

  Chất liệu : Đá Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 60 Cm

  Rộng : 120 Cm

  Dài : 120 Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn tròn đá granite mã B02

  33,600.000

  Loại bàn :  Bàn tròn

  Chất liệu : Đá Granite

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 10 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80 Cm

  Rộng : 120Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn tròn gỗ B18

  35,000.000

  Loại bàn :  Bàn tròn

  Chất liệu : Đá Granite, Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 8 Ghế

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80Cm

  Rộng : 160Cm

  Dài : 160Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn xoay chất liệu gỗ mã B01

  27,000.000

  Loại bàn :  Bàn xoay

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Gỗ

  Chỗ ngồi : 8 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80 Cm

  Rộng : 120Cm

  Đặt hàng theo mẫu

1 2