SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Hiển thị 1–12 trong 13 kết quả

 • Bàn ăn gỗ B07

  8,200.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 60 Cm

  Rộng : 120 Cm

  Dài : 80 Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ dài B09

  8,000.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 60 Cm

  Rộng : 80Cm

  Dài : 140 Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ dài B17

  16,000.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 8 Ghế

  Tích hợp bếp : đã tích hợp 2 bếp thông minh

  Cao : 100 Cm

  Rộng : 70Cm

  Dài : 140Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ dài B19

  8,000.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Ghế

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80Cm

  Rộng : 70Cm

  Dài : 140Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ dài B21

  8,500.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80 Cm

  Rộng : 80 Cm

  Dài : 140 Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ dài, ghế đệm B22

  8,500.000

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Ghế

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80 Cm

  Rộng : 70 Cm

  Dài : 140 Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ tròn B16

  Loại bàn :  Bàn tròn

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Ghế

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 100 Cm

  Rộng : 120Cm

  Dài : 120Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn ăn gỗ vuông B06

  14,000.000

  Loại bàn :  Bàn vuông

  Chất liệu : Đá Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 60 Cm

  Rộng : 120 Cm

  Dài : 120 Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn gỗ dài B08

  Loại bàn :  Bàn dài

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Chỗ

  Tích hợp bếp : Liên hệ

  Cao : 120 Cm

  Rộng : 120 Cm

  Dài : 200 Cm

 • Bàn tròn gỗ B03

  7,000.000

  Loại bàn :  Bàn tròn

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80 Cm

  Rộng : 120Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn tròn gỗ B04

  13,000.000

  Loại bàn :  Bàn tròn

  Chất liệu : Đá Granite

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 10 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80 Cm

  Rộng : 120Cm

  Đặt hàng theo mẫu

 • Bàn tròn mâm cố định mặt gỗ B05

  9,500.000

  Loại bàn :  Bàn tròn

  Chất liệu : Gỗ

  Mặt xoay : Không có

  Chỗ ngồi : 6 Chỗ

  Tích hợp bếp : Đã tích hợp bếp thông minh

  Cao : 80 Cm

  Rộng : 120Cm

  Đặt hàng theo mẫu

1 2